Avtal mellan delägare

Ett aktieägaravtal ska finnas i alla bolag som ägs och drivs av flera personer. Vi ser till att sådant avtal upprättas. Även ett kompanjonavtal bör upprättas.