Familjerätt

Familjerättens regler har stor betydelse för företagaren och företagarens ekonomi. Avsaknad av testamente och äktenskapsförord kan dränera företaget på viktigt kapital. Vad gäller vid bodelning? Har du koll på arvsordningen? Vi har samarbetspartners som ser till att det finns familjerättsliga dokument som täcker företagarens och familjens behov.