Företag i kris

I revisorsrollen ingår att upptäcka och förebygga kris i det reviderade bolaget. Ett väsentligt inslag i det arbetet handlar om analysen av företagets ekonomiska rapporter. Ett annat viktigt område är aktiebolagslagens regler som avser skyddet av aktiebolagets eget kapital.
Vi upprättar en riskanalys och är rådgivare genom hela processen.