Köpa och överlåta företag

Vare sig våra kunder är köpare eller säljare är det viktigt att göra en noggrann analys av företaget och en värdering. Inte minst med tanke på skattekonsekvenserna vid olika handlingsalternativ. Vi genomför Due Diligence och rådgivning vid företagsöverlåtelser. Vi går igenom och upprättar köpavtal tillsammans med våra rådgivare. Kontakta oss i god tid, så gör vi tillsammans en tids- och handlingsplan som är bäst för dig som företagare.