Lön eller utdelning

Eftersom många av våra kunder är små och medelstora företag så rör vår skatterådgivning inte bara företaget utan även privatpersoner. Vi tycker att det är viktigt att se till helheten när det gäller skatter och avgifter både för företaget och ägaren/ägarna. Privatekonomin och företagets ekonomi är ofta tätt sammanlänkad.
 
När ägarna tar ut medel ur företaget finns det olika alternativ som lön, pension och vinstutdelning. Lön och pension är avdragsgilla i bolaget men belastar bolaget med sociala avgifter. 
 
Bolagsskatt betalas på vinster som delas ut till aktieägarna. För delägare i fåmansföretag finns det särskilda regler om beskattning i utdelning som kan göra det förmånligt att ta ut överskotten som vinstutdelning, jämfört med lön eller att spara vinsterna i företaget. Skillnaderna i skatt, avgifter och förmåner mellan de olika alternativen kan vara stora.
 
En del vinster sparas i företaget för att bygga upp reserver för att klara förluster och spara inför investeringar. Hur stora reserver som krävs varierar från företag till företag och med ägarnas privata finansiella ställning. På sikt kan de här medlen tas ut som pension, utdelning eller kapitalvinst vid försäljning av företaget. Det gäller att ha framförhållning och planera eftersom skattekonsekvenserna kan variera mycket.
 
För att beräkna rätt fördelning mellan utdelning och löneuttag krävs kunskap om de aktuella utdelnings- och kapitalvinstreglerna för delägare i fåmansbolag, eftersom dessa regler ofta förändras. Det krävs dessutom en helhetssyn på företaget och företagaren, där risker, investeringar och planer både för företaget och ägarna är viktiga pusselbitar. Genom att planera sina uttag både på kort och lång sikt går det i det flesta fall att uppnå betydande skatteinbesparingar. Vi hjälper dig inte bara med skattefrågor utan är också en samtalspartner när det gäller helheten kring företaget.