Om oss

Det ställs höga krav på dagens företagare. Det kan många gånger vara svårt att känna till vad som är bäst för ägaren och vad som är bäst för företaget. Som revisor och bollplank hjälper vi dig med rådgivning som får ditt företag att växa.
Våra kunder finns till övervägande del bland ägarledda företag. Våra huvudområden är revision och redovisning. Som rådgivare och samtalspartner arbetar vi mycket med frågor kring ägarstrategier, familjerätt, skatter och ekonomistyrning. Vi är även en partner när det gäller att starta företag, köpa och överlåta företag eller företag i kris. Vi finns med under hela resan.

Som kund hos oss får du alltid ett personligt bemötande av engagerade och kompetenta medarbetare. Vi anpassar vår kompetens efter dina behov och önskemål och ser till att du som företagare får den uppbackning som du behöver.
 
Tillsammans med andra lokalt ägda byråer är vi delägare i LR Revision & Redovisning. Samtidigt har vi fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister inom olika områden och ett internationellt kontaktnät genom Russell Bedford International, RBI som finns representerade i mer än 80 länder.

Genom kompetent personal och genom partnersamarbeten i nätverk medverkar vi till att optimera våra kunders affärer. Vi tillför bred kunskap och mervärden som ligger till grund för viktiga beslut som rör våra kunders utveckling och framtid. Viktigt för oss är att våra kunder ska känna trygghet för det vi gör, säger och lovar. Vi har ett nära samarbete med våra kunder med målet att optimera utveckling och resultat. Utifrån varje kunds behov ställer vi alltid det bäst lämpliga teamet till förfogande.  
 
Utveckla Ditt företag, kontakta oss. Vi finns i Gävle och Hedemora.
 
 
Kjell Olsson
 
Godkänd revisor FAR
Auktoriserad redovisningskonsult FAR
Affärsrådgivare
 
..och företagsledare